Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Velika Nedelja

Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Nina Žnidarič
E-naslov: ninaznidaric@gmail.com


 

PRIREDITVE

Podgorci, 8. 9. 2020 od 13.00 do 14.00
Bralna pismenost je ena temeljnih kompetenc, ki jo otroci morajo osvojiti. Ker 8. 9. obeležujemo mednarodni dan pismenosti, bomo za otroke organizirali bralno popoldne. Interpretirali bomo kvalitetna književna dela. Prebrano pa bomo nadgradi z ustvarjanjem, vezanim na temo prebranega. Več >>

Velika Nedelja, 9. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljično urico bo namenjena učencem nižjih razredov. Bralna dejavnost bo nadgrajena z igrami za širjenje besednega zaklada in socialnimi igrami. Več >>

Velika Nedelja, 15. 9. 2020 od 13.00 do 14.30
Z delavnico lego robotike se učenci spoznavajo z novimi tehnologijami, programiranjem, načrtujejo, testirajo, raziskujejo ... Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti. Več >>

Velika Nedelja, 11. 9. 2020 od 12.30 do 13.30
Trajnostni razvoj je pomemben del učenja. S spodbujanjem ponovne uporabe pripomoremo k ohranjanju okolja, hkrati pa zmanjšujemo potrošnjo. Delavnica bo usmerjena v spodbujanje ponovne uporabe odvrženih ali odpadnih materialov, iz katerih bodo otroci izdelovali izdelke ter s tem krepili svoje ročne spretnosti in ustvarjalnost. Več >>

Velika Nedelja, 7. 9. 2020 od 09.00 do 09.45
Učenci mlajše gledališke skupine OŠ Velika Nedelja bodo odigrali predstavo Romane Ercegović z naslovom Vedno te ima nekdo rad. To je čudovita, srčna, pomladno obarvana zgodba, ki pripoveduje o ljubezni … o izgubljeni in najdeni bližini med starši in otroki, o srčni prisotnosti bitij narave in o sočutju do sebe. Predstava Vedno te ima nekdo rad je ena tistih zgodb, ki so primerne za male in velike. Zgodba pripoveduje o Deželi srca, kjer vlada veselje in sreča. Palčki, vile, cvetlice in druga čarobna bitja si v tej deželi ljubezni pomagajo med seboj. Njihovo najpomembnejše delo je skrb za čarobni potok, ki napaja srca vseh otrok tega sveta z vodo veselja. Vendar se Dežela srca kmalu spremeni v Ledeno deželo, ki se lahko spremeni nazaj v prostor veselja in sreče le, če si dovolimo sprejeti, da smo lahko ljubljeni takšni, kakršni smo, kljub temu da včasih delamo tudi napake. V deželi srca močno živijo vrednote, na katere v današnjem svetu pogosto pozabimo. Predstava nas rahločutno opremlja za lepši, boljši in bolj ljubeč svet. Več >>