Prireditev TVU 2020

Gozd in voda

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije ter Gozdarskim inštitutom Slovenije bo Hortikulturno društvo Radeče organiziralo poljudnoznanstveno predavanje na temo gozda in vode. Gozd je zagotovo pomemben del slovenske identitete, odnos ljudi do gozda pa je pomemben pokazatelj stopnje naše okoljske osveščenosti. Skrben in trajnostno naravnan razvoj gozda omogoča optimalno delovanje celotnega gozdnega ekosistema - življenjskih združb rastlin in živali ter njihovih življenjskih prostorov. Trajnostno upravljanje z gozdnimi viri je tako izrednega pomena za ohranjanje ekološkega ravnotežja v naravi. Pomembno prispeva tudi k ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Navedeni vsebinski izzivi bodo rdeča nit strokovnega predavanja.

Strokovna predavateljica bo spregovorila o neločljivi povezanosti gozda in človeka.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Hotemež, Ribiški dom Hotemež
Datum: 5. 9. 2020
Čas dogodka: od 10.00 do 12.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jovanka Kranjec
Telefon: 041 976 005
PRIREDITEV IZVAJA
Hortikulturno društvo Radeče
Gledališka pot 2, 1433 Radeče
Telefon: 041 976 005
Vse prireditve >>