Darijanov videokotiček

Pravijo, da živimo v zlati dobi vsebin. Če torej imate katerega od elektronskih, po možnosti katerega od pametnih, medijev, imate ob tem, po možnosti, optično povezavo, nekaj osnovnih digitalnih znanj in razumete vsaj en svetovni jezik, imate na razpolago, v obliki videa, odličen, skoraj neskončen, vir priložnostnega učenja.

A pozor! Sporočilo je vedno subjektivno in ideološko, vedno ima motiv ali namen, posreduje nam določene vrednote ali pogled na svet, ki za nas ali širše občinstvo lahko postane resnica, v nas vzbuja določne psihološke odzive in nagnjenja, celo delovanja. Prevladujoča medijska ponudba je posel, ki mora prinašati dobiček. Zato je pomembno, da kritično izberemo šampon, s katerim si bomo prali možgane, saj se tako morda lahko spremenimo v boljše ljudi, z boljšim odnosom do sebe, drugih in planeta.

TED

TED je neprofitna organizacija, ki je že skoraj 40 let predana širjenju idej, ki jih je vredno deliti. Te ideje širijo strokovnjaki z različnih področij na konferencah s kratkimi in prodornimi govori. V tem času se je razrasel v globalno skupnost, predvsem s TEDx konferencami, ki franšizo obujajo po vseh koncih sveta, TED-Ed pa se v obliki originalnih animacij koncentrira bolj na mladino in izobraževanje.

Angela Lee Duckworth: Grit: The power of passion and perseverance

Hans Rosling: The good news of the decade?

Bernie Dunlap: The life-long learner

Daphne Koller: What we’re learning from online education

Kathryn Schulz: On being wrong

Adora Svitak: What adults can learn from kids

Tyler DeWitt: Hej, učitelji naravoslovja — naj bo zabavno

Bill Strickland: Rebuilding a neighborhood with beauty, dignity, hope

Ken Robinson: Changing education paradigms

Sir Ken Robinson: Navalite z revolucijo učenja!

Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning

Beeban Kidron: The shared wonder of film

Tom Chatfield: 7 ways games reward the brain

Ben Cameron: The true power of the performing arts

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

John Hunter: Teaching with the World Peace Game

Emily Pilloton: Teaching design for change

Dan Meyer: Math class needs a makeover

Sugata Mitra: The child-driven education

Liz Coleman: A call to reinvent liberal arts education

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Clifford Stoll :The call to learn

Dan Buettner: How to live to be 100+

Sal Khan: Let’s use video to reinvent education

Sydney Jensen: How can we support the emotional well-being of teachers?

Olympia Della Flora: Creative ways to get kids to thrive in school

Rita Pierson: Every kid needs a champion

Christopher Emdin: Teach teachers how to create magic

Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard

Nadia Lopez: Why open a school? To close a prison

Simon Anholt: Which country does the most good for the world?

TED-Ed

Aaron Sams: How to speed up chemical reactions and get a date

Alex Gendler: Can you solve the bridge riddle?

Alex Gendler: Can you solve the prisoner hat riddle?

Dan Finkel: Can you solve the world’s most evil wizard riddle?

Dan Van der Vieren: Can you solve “Einstein’s Riddle”?

TED x Talks

John Green: The nerd’s guide to learning everything online

Matthew Stoltzfus: How Socrates can stimulate your brain activity

Elizabeth Amini: Top 10 Tips to Keep Your Brain Young

Paul Hughes: Ten Meters of Thinking: The ABC of Communication

Garr Reynolds: Why storytelling matters

Nancy Duarte uncovers common structure of greatest communicators

Julian Friedmann: The mystery of storytelling

Scott Schwefel: Your personality and your brain

Michael Green: How We Can Make the World a Better Place by 2030

Philip Zimbardo: Why boys are failing?

Colin Stokes: How movies teach manhood

Stephen Ritz: A teacher growing green in the South Bronx

Diana Laufenberg: How to learn? From mistakes

David JP Phillips: The magical science of storytelling

Clive Boddy: Bullying and Corporate Psychopaths at Work

Elizabeth Loftus: How memory plays us:

TED X v Sloveniji

Ciril Horjak: Stripe v tovarne in pisarne

Andrej Bauer: Učitelji in Mojstri

Špela Razpotnik: Dobre novice z obrobja

Mojca Orel: Vizija izobraževanja prihodnjih generacij

Sašo Kronegger: O prostovoljstvu

Aleksander Zadel: Aleksander Zadel

Tinka Podjavoršek: Drugačna šola je kljub izzivom lahko zgled

Jaroslav Berce: Kulturni šum ozadja ovira spremembe

Eva Škufca: Priložnosti za zaposlitev – sreča, značaj ali trdo delo

Matjaž Štamulak: Ven iz podganje dirke!

Borut Jeglič: Medgeneracijska simbioza na sodoben način

Nastja Mulej: Zakaj kritično razmišljanje ni dovolj?

Sebastjan Mislej: Izobraževanja preko videov in portal videolectures.net

Boris Pavliha: O vzgoji, znanju, izobraževanju, vrednotah v današnjem času

Tina Puncer: Slovenci smo finančno nepismeni

Slava Suhač: Pogovori in tehnike za razvoj socialnih kompetenc

Nataša Briški : Zahtevajmo družbeno odgovorne medije

Mitja Mavsar: Državljanova izkušnja

FILMS FOR ACTION

spletna stran ponuja informacije, ki so ključne za pravičnejšo, bolj trajnostno in bolj demokratično družbo. Zastonj vam je na voljo več kot 4000 dokumentarnih filmov, videov in člankov, ki ozaveščajo o temah, ki jih ustaljeni mediji pogosto ne pokrivajo.

Films for action

 1. Planet of the Humans (2019)
 1. Before the Flood (2016)
 1. A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict (2011)
 1. The Economics of Happiness (2011) (is Free to Watch in May!)
 1. Carl Sagan’s Cosmos: A Personal Voyage (1980)
 1. Class Dismissed: A Film About Learning Outside Of The Classroom (2015)
 1. Human (2015)
 1. A Science Of Teaching (2015)
 1. In Transition 2.0: A Story of Resilience & Hope in Extraordinary Times (2012)
 1. Oliver Stone: The Untold History Of The United States (2012)
 1. The Forbidden Education (2012)
 1. PROPAGANDA (2012)
 1. The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil (2006)
 1. 2012: Time For Change (2010)
 1. The Century of the Self (2002)
 1. Earthlings (2005)
 1. Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992)
 1. Inhabit: A Permaculture Perspective (2015)
 1. Wetheuncivilised, A Life Story (2017)
 1. Buckminster Fuller: Thinking Out Loud (1996)