Contacts

Telefon ACS:
01 5842 560 (576)

Spletna stran TVU:
https://tvu.acs.si

e-pošta TVU:
tvu@acs.si

Vodja projekta TVU:
mag. Zvonka Pangerc Pahernik
E: zvonka.pangerc@acs.si
T: 01 5842 567

Projekt TVU soustvarjamo:

Delovna skupina za TVU

Člani delovne skupine TVU po področjih dela:

1. Nacionalna koordinacija TVU:

 • Konceptualno-razvojne naloge – vodi mag. Zvonka Pangerc Pahernik, sodelujejo: Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik.
 • Sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU – vodita mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Erika Brenk. sodelujejo:  Nevenka Kocijančič, Franci Lajovic (zunanji sodelavec), Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik.
 • Nacionalna promocija TVU:
  • Stiki z javnostmi in medijska promocij,
  • Skupno promocijsko in informativno gradivo,
  • Informacijski sistem TVU.
   Pri vseh nalogah sodelujejo Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Mateja Pečar, Ana Peklenik ter David Fartek in Franci Lajovic (oba zunanja sodelavca).
 • Mednarodno sodelovanje – vodi mag. Zvonka Pangerc Pahernik, sodelujejo vsi člani delovne skupine TVU.

2. Organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:

 • Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih – vodi Darijan Novak; sodelujejo drugi člani delovne skupine TVU ter David Fartek in Franci Lajovic (zunanja sodelavca).
 • Nacionalno odprtje TVU na krajevni ravni (soorganizacija) – vodita mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Darijan Novak, sodelujejo vsi člani delovne skupine TVU.
 • Andragoški kolokvij:
  • Programski odbor: mag. Andrej Sotošek, mag. Zvonka Pangerc Pahernik (vsi ACS) ter zunanji člani – glede na posamezno temo.
  • Organizacijski odbor: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Mateja Pečar (ACS).
Nacionalni odbor za TVU

Nacionalnemu odboru (NO) za TVU je potekel mandat; novo imenovanje je v postopku.

Člani bivšega NO za TVU so bili:

 • Elvira Šušmelj, predsednica (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), in člani/ce:
 • mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo),
 • Darja Čot (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 •  
 • mag. Katja Dovžak (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
 • Tatjana Gostiša (predstavnica izvajalcev TVU iz Vitre, Centra za uravnotežen razvoj, Cerknica),
 • Darijan Novak (Andragoški center Slovenije),
 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik (Andragoški center Slovenije),
 • mag. Andrej Sotošek (Andragoški center Slovenije),
 • Branimir Štrukelj (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije) in
 • mag. Barbara Jančar Rozman (Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik).

TVU 2018:
27. zaporedna seja NO TVU je bila 12. marca 2018 na MIZŠ. Člani so obravnavali in potrdili Analizo in poročilo o TVU 2017 ter osnutek Letnega načrta TVU 2018 s pomembnimi datumi (glej tudi PP predstavitev). Seznanili so se s pismi o nameri nekaterih koordinatorjev TVU, da prevzamejo soorganizacijo nacionalnega odprtja v naslednjih letih. Več v zapisu seje.

 

Komisija za podeljevanje priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih

Člani komisije, ki jih je za dobo štirih let imenoval Svet ACS na svoji 8. korespondenčni seji, 11. februarja 2020, so:

 • mag. Maja Radinovič Hajdič (Svet ACS), predsednica komisije
 • dr. Nevenka Bogataj (ACS)
 • Darja Čot (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 • mag. Katja Dovžak (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • Gorazd Jenko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
 • mag. Brigita Kruder (Strokovni svet za izobraževanje odraslih)
 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS, vodja projekta TVU)
 • Ema Perme (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • Ida Srebotnik (Andragoško društvo Slovenije)
 • mag. Andrej Sotošek, pridruženi član (direktor ACS, ustanove, podeljevalke priznanj)
Financerji

Projekt TVU denarno podpirata:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki v okviru letnega Načrta dela Andragoškega centra Slovenije (ACS) zagotovi denar za pokritje materialnih stroškov nacionalne koordinacije TVU in organizacije prireditev ACS ter stroškov dela delovne skupine za TVU na ACS;

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki na temelju Letnega programa izobraževanja odraslih za posamezno leto in v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih namenja denar mreži partnerjev v projektu TVU, in sicer za koordinacijo TVU ter organizacijo Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti.

  Izvajalci in koordinatorji TVU v veliki meri vlagajo tudi lasten denar, obenem pa si prizadevajo za pridobitev sponzorjev, donatorjev in drugih virov.

Izvajalci

Število prirediteljev TVU se je v zadnjih letih neprestano povečevalo. Njihova paleta je pestra, saj so med njimi ustanove, društva, nevladne organizacije, interesne skupine in drugi s področja

 • formalnega in neformalnega izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete in univerze, ljudske univerze, zasebni izvajalci izobraževalnih programov, univerze za tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, borze znanja, središča za samostojno učenje in drugi izvajalci s področja izobraževanja pa tudi informiranja in svetovanja),

 • dela (podjetja, uradi in območne službe Zavoda za zaposlovanje, sindikati, regionalne razvojne agencije ipd.),

 • kulture (kulturni domovi, društva in združenja s področja kulture, knjižnice in knjigarne, muzeji, glasbene in plesne šole ipd.),

 • socialnih zadev (centri za socialno delo, domovi za starejše, različna društva in združenja ipd.),

 • trajnostnega razvoja (društva in združenja s področja okoljevarstva, kmetijske in gozdarske agencije ipd.),

 • zdravstva (društva in združenja s področja zdravstva – preventiva in kurativa, zdravstveni domovi, bolnišnice ipd.),

 • turizma, športa, taborništva, skavtstva in še mnogi drugi.

Mreža prirediteljev (in koordinatorjev) TVU se običajno sestane do dvakrat letno, da razpravlja o poročilu o izpeljavi TVU v preteklem letu in sodeluje pri načrtovanju TVU v tekočem letu. Po vsakem sestanku pripravimo zapis o skupnih dogovorih.

Sponzorji

Dobitnike priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih so z leposlovjem, priročniki, glasbo in pripomočki za prosti čas obdarovale ugledne založbe in drugi donatorji. Prisrčna hvala!