Annual plan

Izpeljava Tedna vseživljenjskega učenja  je opredeljena z Letnim načrtom TVU in pregledom pomembnih datumov .

Dejavnosti za projekt TVU potekajo v dveh sklopih:

 • nacionalna koordinacija TVU:
  • konceptualno-razvojne naloge,
  • sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU,
  • nacionalna promocija TVU,
  • mednarodno sodelovanje;
 • organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:
  • priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih
  • nacionalno odprtje TVU z novinarsko konferenco,
  • 24. Andragoški kolokvij.

Načrt zasnuje  delovna skupina za TVU na ACS, obravnava in potrdi ga Nacionalni odbor za TVU.