Skupne akcije/teme TVU 2020:

  • Digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Migracije in izzivi večkulturnosti
  • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
  • Učim se, torej sem!
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti

Dobitniki priznanj ACS

so posamezniki, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. Več …

Priznanja za leto 2018
so prejeli:

Dogodki

4

SEP

Tedni vseživljenjskega učenja

TVU bomo tokrat praznovali jeseni, od 4. septembra do 9. oktobra!

9

SEP

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti

Postanite del gibanja – ne le en, temveč vse dni v letu!

??

SEP

24. Andragoški kolokvij

Letos pričakujemo udeležence iz vse Evrope.