Leading LLW themes – Joint actions

Tematska obarvanost TVU predstavlja pomembno usmeritev koordinatorjem in prirediteljem pri snovanju njihovega prispevka k festivalu učenja. Prva leta smo TVU povezovali s temami evropskih in mednarodnih let, v zadnjem času pa opredeljujemo lastne skupne teme/akcije.

Teme/skupne akcije TVU 2020:

  • Digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Migracije in izzivi večkulturnosti
  • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
  • Učim se, torej sem!
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti


Pojasnilo: Predlagane teme oziroma akcije niso obvezujoče, prireditelji lahko določijo svoje vsebine, prilagojene okoliščinam, v katerih živijo in delujejo. Akcije imajo praviloma opredeljen svoj dan, na katerega je organizirana osrednja prireditev te akcije. Dogodke, vezane na sporočilo ali vsebino teme/akcije, pa je mogoče organizirati v celotnem obdobju TVU. Če dogodek JE vezan na posamezno akcijo TVU (ali več njih), je treba to pri spletni prijavi ustrezno označiti.

***

Skupne akcije TVU 2019:

Pregled tem evropskih (in mednarodnih) let, privzetih v TVU:

2020 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2019 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2018 Evropsko leto kulturne dediščine >>
2017 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2016 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2015 Evropsko leto za razvoj >>; glej druge teme TVU 2015
2014 Evropsko leto ni bilo razglašeno; glej druge teme TVU 2014
2013 Evropsko leto državljanov >>
2012 Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti >>
2011 Evropsko leto prostovoljstva >>
2010 Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti >>
2009 Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti >>
2008 Evropsko leto medkulturnega dialoga >>
2007 Evropsko leto enakih možnosti za vse >>
2006 Evropsko leto mobilnosti delavcev
2005 Evropsko leto državljanske kulture
2004 Evropsko leto učenja s športom
2003 Evropsko leto invalidov
2002 Mednarodno leto gora in varovanja naravnega okolja
2001 Evropsko leto jezikov
2000 ø
1999 Mednarodno leto starejših
1998 ø
1997 ø
1996 Evropsko leto vseživljenjskega učenja