Akcije TVU 2020

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2020 bo potekal …. po vsej državi. Izvajalci in koordinatorji bodo organizirali na stotine prireditev, namenjenih ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena s spodaj naštetimi skupnimi akcijami. Slednje je Andragoški center Slovenije (ACS) opredelil v sodelovanju z mrežo TVU 2020, niso pa obvezujoče, saj se lahko prireditelji odločijo za teme, ki bolje ustrezajo njihovemu okolju.

V večini primerov bodo na dan, ki je dodeljen vsaki akciji, organizirani osrednji dogodki, sicer pa bodo dogodki posameznih akcij tekli v celotnem razširjenem terminu TVU, tj. …. .