Skupne akcije/teme TVU 2020

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2020 bodo združevali na stotine prireditev po vsej državi. Namenjene bodo ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi desetimi skupnimi akcijami/temami. Slednje je ACS opredelil v sodelovanju z mrežo TVU 2020, niso pa obvezujoče, saj se lahko prireditelji odločijo za teme, ki bolje ustrezajo njihovemu okolju.