Digitalna preobrazba družbe

Nekoč je bil največja ovira za delovanje v digitalnem svetu omejen dostop do sodobne tehnologije. Danes so naprave in povezave na voljo kot še nikoli poprej, čeprav so določeni deli prebivalstva še vedno izključeni. Zanje so velikega pomena okolja, ki jim ta dostop omogočajo (izobraževalne ustanove, knjižnice, medgeneracijski centri in mnogi drugi).

Odločilne pa so vendarle postale digitalne spretnosti. Mnogi, celo mlajši, ki z novo tehnologijo odraščajo, so šibki na tem področju, uporabljajo jo predvsem za komunikacijo in v družabne namene. Digitalne spretnosti so prvi pogoj za sodobno življenje v najširšem smislu, za uspešnost na trgu dela in aktivno vključevanje v družbo.  Razvijati jih je treba vse življenje in na vseh vsebinskih področjih (izobraževanje, e-storitve v zdravstvu in javni upravi, trgovina, prostočasno udejstvovanje, iskanje ter predelava informacij, reševanje problemov ipd.).

V pridobivanje digitalnih spretnosti morajo biti vključene vse starostne skupine. Posebno pozornost pa moramo nameniti starejšim ter drugim izobraževalno in družbeno prikrajšanim, da bo digitalni razkorak čim manjši.

S pojavom pandemije covid-19 se je potreba po digitalnih spretnostih izjemno povečala, saj smo bili prisiljeni velik del svojega zasebnega in službenega življenja opravljati v virtualnem svetu. Vse kaže, da bo tako tudi v prihodnje. Prej omenjeni razkorak se je poglobil, zato si na vseh ravneh prizadevamo sprejeti ta izziv in zagotoviti enake možnosti za vse ciljne skupine.

Vendar ne pozabimo – ljudje smo gibalo družbenih sprememb, ne digitalna tehnologija! Tako menijo tudi v Evropskem združenju za izobraževanje odraslih, kjer so pripravili stališče za posvetovalni proces, ki ga je odprla Evropska komisija na temelju izkušenj v času covida-19 za oblikovanje za Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja. Zavzemajo se za večji poudarek na vseživljenjskem, še posebej neformalnem in priložnostnem učenju. Slednje namreč nadgrajuje formalno izobraževanje in usposabljanje za delo ter posameznike krepi za uspešno vključevanje v družbeno in gospodarsko življenje.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2020 bomo ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja pri digitalni preobrazbi vseh družbenih slojev. Naša prihodnost temelji na vse večji medsebojni povezanosti in globaliziranosti – naj bo vključujoča in pravična!

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.