Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

​Letošnjo novo skupno akcijo v TVU 2020, ki se vključuje v Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020), smo imenovali Beremo skupaj – za znanje in zabavo!, saj želimo tudi v okviru TVU spodbuditi učeče se vseh generacij k skupnemu branju.

Z nacionalno akcijo promocije branja NMSB si zdaj že tretje leto prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k branju, izposoji in k nakupu knjig.

Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota?, ki bo 8. septembra 2020, na mednarodni dan pismenosti, v Cankarjevem domu v Ljubljani, sodi med osrednje dogodke letošnjega NMSB, pa tudi skupne akcije TVU Beremo skupaj – za znanje in zabavo!.

Na posvet, ki bo namenjen skupnemu razmisleku o branju kot vrednoti, vabimo vse, ki se aktivneje ukvarjajo z branjem in promocijo branja. Organizatorji posveta – MIZŠ, MK, ZRSŠ, JAK, ACS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom v Ljubljani in Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, želimo s tem dogodkom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na področju branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh družbenih področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …).

Podrobnejše informacije o posvetu bodo po 10. juliju objavljene na nmsb.pismen.si, kjer si lahko preberete več o NMSB 2020, ter na spletni podstrani TVU, namenjeni tej akciji: https://tvu25.acs.si/akcije2020/beremo-skupaj.

Kontaktna oseba: Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka NMSB; T: 01 430 05 57, E: beremo.skupaj.nmsb@gmail.com.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.