Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

​S to skupno akcijo TVU 2020 nadgrajujemo večletno pobudo ZDUS ‘Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni’ ter lansko pobudo SUTŽO ‘Ta veseli dan učenja’. Želimo namreč neprestano ozaveščati vse generacije o pomembnosti vseživljenjskega učenja s stališča

  • treniranja in ohranjanja kognitivnih sposobnosti,
  • preseganja socialno-ekonomske izključenosti,
  • ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem,
  • ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti,
  • pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi,
  • ozaveščanja o zdravem načinu življenja,
  • obvladovanja lastnih zdravstvenih težav in preprečevanja starostnih bolezni ter
  • pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja, izmenjave znanja in izkušenj.

Večgeneracijsko učenje in vzpostavljanje učečih se skupnosti sta odlična načina za soočanje z demografskimi izzivi, ki vse bolj krojijo naš vsakdan. Pomembno pa je tudi, da gre za radostno učenje brez zunanje prisile.

V akciji bodo izpostavljeni dogodki, ki slavijo učenje in ustvarjanje starejših na delavnicah, razstavah, srečanjih predavanjih, dnevih odprtih vrat … Med njimi bodo tudi dogodki, ki bodo potekali v virtualnem okolju, saj covid-19 starejše postavlja pred nove izzive.

Tudi zanje so digitalne spretnosti še pomembnejše kot pred epidemijo, zato je njihovo pridobivanje, razvijanje in pogumno uporabljanje pohvale, izpostavljanja in posnemanja vredno. V virtualno okolje je prestavljeno tudi njihovo druženje, ki učenje podpira in osmišlja. O vsem tem bodo spregovorili dogodki TVU, ubrani na temo starajoče se družbe in medgeneracijskega povezovanja.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.