Učim se, torej sem!

Učenje, ki teče vse življenje in posega na vsa področja (osebni razvoj, delo ter sobivanje v ožjih in širših skupnostih), je že zdavnaj prepoznano kot gonilna sila družbeno-ekonomskega razvoja. Nova znanja in spretnosti so prvi pogoj za uspešno soočanje s stalno spreminjajočimi se okoliščinami na delovnih mestih in v drugih okoljih, v katerih se gibljemo. Učenje obenem prinaša osebno zadovoljstvo, moč in veselje ob druženju s sebi podobnimi, vedoželjnimi.

Dogodki TVU, ubrani na akcijo ‘Učim se, torej sem!’ izpostavljajo ponos nad vseživljenjsko učno naravnanostjo in njenimi dosežki. Z njimi nadgrajujemo izrek ‘Mislim, torej sem.’ Njegov avtor, francoski filozof Rene Descartes (1596–1650) je menil, da ni dovolj, da zgolj posedujemo pamet, marveč jo moramo znati tudi uporabljati. Opozarjal je tudi, da novega vedenja ne smemo graditi na starih spoznanjih, temveč je treba iskati in postavljati nove temelje razumevanja sebe in sveta. Za današnji, z izrednimi razmerami zaznamovani čas je to več kot aktualno!

Naj bo pri snovanju teh dogodkov v navdih videopublikacija Zmorem, torej sem! z vedno aktualno vsebino.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.