Migracije in izzivi večkulturnosti

Do migracij, ki po opredelitvi Združenih narodov pomenijo selitve ljudi tako na mednarodni ravni kot znotraj države, prihaja iz različnih razlogov – gospodarskih, političnih pa tudi izobraževalnih. Pomemben  izziv za izobraževalni sistem, v katerega se migranti vključujejo, je raznolikost učnih skupin – še posebno kar zadeva njihovo kulturo ter že doseženo znanje v najširšem pomenu besede.

Prepoznavanje znanja in spretnosti, predhodno pridobljenih v matični državi ali drugih državah gostiteljicah, kjer so izobraževalni sistemi, načini poučevanja in učenja ter standardi učnih izidov različni, je eden prvih korakov pri delu z migranti. Velikega pomena je zato svetovalna dejavnost, ki priseljencem pomaga prepoznati njihovo znanje in spretnosti, nato pa jih usmerja v formalno ali neformalno izobraževanje po njihovi meri. Zlasti neformalno izobraževanje odraslih jim odpira številne priložnosti, kjer sta večjezičnost in večkulturnost prej prednost kot ovira.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2020 prikazujemo te priložnosti in se skupaj s priseljenci veselimo njihovih uspehov. Poudarjamo ne le uspešne zgodbe o integraciji, temveč izpostavljamo tudi spoštovanje do drugačnosti, ki vodi v sinergijo.

V okviru te akcije opozarjamo na dogodek v okviru Nacionalnega strokovnega usposabljanja –  Kulturnega bazarja 2020, ki bo 6. oktobra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

9.00–10.00, Linhartova dvorana, dialoško predavanje: Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?
Sodelujeta: mag. Ivana Djilas in dr. Renata Salecl

Sogovornici bosta v pogovoru preizprašali odnos do drugačnosti v slovenskem okolju. Vprašali se bosta, kako nehote prenašamo stereotipe o rasi, spolni usmerjenosti in položaju žensk. Še posebej bosta izpostavili vlogo umetnosti v spreminjanju kulturnih vzorcev. V pogovoru bosta nanizali primere iz osebnih izkušenj in literature, ki bodo pomagali osvetliti zagate z raznimi vrstami izključevanja, s katerimi se srečujemo v Sloveniji.

Ivana Djilas je gledališka režiserka, in publicistka, včasih tudi kolumnistka Mladine, je ekonomska migrantka, umetnica in še marsikaj. Renata Salecl je filozofinja in sociologinja, redna profesorica in znanstvena svetnica, zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.