Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo!

30. Dnevi evropske kulturne dediščine in 8. Teden kulturne dediščine (26.9.−10.10.2020)

Ob jubilejnih Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) več kot tristo petdeset dogodkov po vsej Sloveniji in v zamejstvu. Osrednji celodnevni otvoritveni dogodek bo 25. septembra v Semiču. Program dogodkov in dejavnosti DEKD in TKD 2020 je že objavljen na spletni strani.

Dnevi evropske kulturne dediščine so najprepoznavnejši vseevropski projekt pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije na področju kulture. V Sloveniji in v širšem slovenskem kulturnem prostoru (v Italiji in na Madžarskem) so postali pravo gibanje, saj v jesenskih dneh oživijo ulice in trgi, vasi in mesta. Dogodke pripravljajo številni muzeji, galerije, arhivi, knjižnice, šole, vrtci, nevladne organizacije, predvsem pa številni zavzeti posamezniki, ki s tem prispevajo h krepitvi zavesti o pomenu kulturne dediščine in s tem k njenem ohranjanju. Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt, ki je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD, pri katerem so naše osrednje ciljne skupine otroci v vrtcih, učenci, dijaki in študentje.

DEKD so naravnani tematsko in tudi letošnja tema Spoznaj? Varuj! Ohrani. nagovarja k vzpostavljanju povezav med projekti Andragoškega centra Slovenije in DEKD, saj želimo z njo izpostaviti izobraževanje o kulturni dediščini kot vseživljenjsko kategorijo. Osredotočili smo se na vse ciljne skupine, od najmlajših vrtčevskih otrok do radovednežev v tretjem življenjskem obdobju. Obravnavamo celotno, izjemno široko področje kulturne in z njo povezane naravne dediščine, od nepremične, premične do nesnovne kulturne dediščine (arheološka, stavbna – profana in sakralna, etnološka, krajinska in vrtno-arhitekturna, memorialna – zgodovinska, industrijska in tehniška, urbanistična, likovna in vizualna, arhivska in knjižnična, nesnovna in naravna dediščina – naravne vrednote). Najbolj od vsega si želimo vsem prenesti didaktični pristop k izobraževanju o kulturni dediščini. Več …

Kontaktna oseba: Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, T: 051 273 305, 01 400 79 72, E: natasa.gorenc@zvkds.si.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.