Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!

Skupna akcija TVU na temo trajnostnega razvoja je povezana z občutenjem lokalnega okolja, z njegovim ohranjanjem naravne dediščine. Posvečena je dogodkom in aktivnostim, ki izražajo posebnost pokrajine in tradicije lokalnega okolja. Gre za dogodke, ki ponosno zastopajo barve kraja, mesta pred domačimi in tujimi gosti, in kot taki predstavljajo priložnosti tudi za turizem in ekoturizem na podeželju in v mestih, seveda v duhu trajnostnega razvoja.

Pomembno vlogo pri uveljavljanju trajnostnega razvoja za vse ima promocija vizije trajnostnega razvoja s pomočjo vseh oblik izobraževanja. Prireditve v TVU bodo poudarjale pomembno vlogo izobraževanja in učenja za trajnostni razvoj. To pomeni, da so pomembne vrednote in predvsem spoštovanje – do drugih, drugačnosti in različnosti, narave, naravnih virov, ki nam jih ponuja planet, na katerem živimo. Izobrazba nam omogoča razumevanje samega sebe in drugih ter razumevanje povezav z naravnim in družbenim okoljem, vse skupaj pa pripomore k trajni osnovi za spoštovanje.

Skrb za okolje na lokalni in globalni ravni je treba vključiti v vse vidike izobraževanja in učenja, saj bo to spodbudilo spremembe v vedenju in tako omogočilo bolj trdno prihodnost v smislu neokrnjenosti narave ter razvoja gospodarstva in pravične družbe za sedanje in prihodnje generacije.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.