Dan za kakovost

Tudi v letu 2020 bo med pestrimi vsebinami Tednov vseživljenjskega učenja svoje mesto ponovno našla tematika kakovosti – sistematična skrb organizacij za kakovost izobraževanja odraslih. Organizacije, ki izobražujejo odrasle, med letom namreč načrtno opravijo mnoge aktivnosti, ki so namenjene presoji in razvoju kakovosti njihovih izobraževalnih storitev in kakovosti podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih (npr. svetovanje, samostojno učenje itd.).

Dan za kakovost je dobra priložnost, da z raznovrstnimi aktivnostmi in predstavitvami znotraj kolektivov ter tudi strokovni javnosti organizacije za izobraževanje odraslih predstavijo rezultate preteklega dela, prepoznane lastne dobre prakse ali dobre prakse drugih, na novo vpeljane izboljšave kakovosti, vlogo komisije za kakovost, še posebej tudi vlogo svetovalca za kakovost v organizaciji ter seveda tudi aktualne načrte dela na področju kakovosti.

Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih za njihovo skrb za kakovostno izobraževanje. Želimo pa doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Ključni nosilci skupne akcije Dan za kakovost so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2020, so na voljo tukaj.

Kolektivi sodelujočih izobraževalnih organizacij in (lokalna) strokovna javnost se bodo tako v TVU 2020 lahko seznanili z rezultati preteklega dela na področju kakovosti: s prepoznanimi dobrimi praksami organizacij, z navdihujočimi zgodbami učiteljev, ki izobražujejo odrasle, z rezultati presoj kakovosti, z vpeljanimi izboljšavami, ki so dvignile kakovost izobraževanja v organizaciji.

Organizacije si bodo pri promociji dela na področju kakovosti lahko pomagale z bogatim portalom Mozaik kakovosti, ki je s strokovnimi priporočili, številnimi pripomočki, dobrimi praksami in izobraževalnimi videi v pomoč izvajalcem pri izvajanju aktivnosti s tega področja. Od leta 2020 imamo na nacionalni ravni tudi nove spletne strani Kakovost izobraževanja odraslih – na ACS smo poskrbeli za sistematično predstavitev dejavnosti razvoja kakovosti, projektov in nalog, aktualnih dogodkov, knjižne police, slovarja pojmov ter ažurnih pregledov delujočih svetovalcev za kakovost ter nosilcev Zelenega znaka kakovosti.

Sodelujoče organizacije bodo seveda same izbrale najprimernejše oblike, s katerimi se bodo posvetile predstavitvam njihovih vsebin s področja kakovosti, ki jih želijo deliti z drugimi. Ekipa za kakovost z ACS v pomoč pri pripravi dogodkov organizacijam predlaga izpeljavo naslednjih možnih strokovnih dogodkov v okviru Dneva za kakovost 2020:

  • Priprava strokovnega dogodka v zvezi s kakovostjo (internega ali javnega).

Organizacije lahko na primer pripravijo: okroglo mizo ali delavnico o vlogi učitelja pri soustvarjanju kakovostnega izobraževanja odraslih; predstavitev ali okroglo mizo o sistematični skrbi za kakovost; delavnico o spletnem anketiranju za učitelje;  strokovni aktiv(i) na ta dan razpravljajo o vprašanjih kakovosti; interni ali javni pogovor komisije za kakovost o izbrani tematiki s področja kakovosti ali podobno.

  • Priprava dogodkov v zvezi s kakovostjo, ki prispevajo k povezovanju kolektiva.

Organizacije lahko na primer pripravijo: delovni zajtrk komisije za kakovost; sestanek ali neformalni pogovor o kakovosti z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci; andragoški zbor s posebej izpostavljeno točko o kakovosti (npr. delavnica z uporabo metod za aktivno razpravo na zboru); razvojno konferenco na temo kakovosti; razne neformalne dogodke in druženja …

Utrinki iz 2019: akcija TVU Kakovost ustvarjamo vsi

  • Predstavitev lastnih dobrih praks na področju kakovosti ali predstavitev vpeljanih izboljšav v obdobju zadnjih dveh let.

Organizacije lahko na primer pripravijo: informativno-promocijsko gradivo (plakati, fotografije, video, PPT predstavitev); objavijo prispevek o dobrih praksah/vpeljanih izboljšav v medijih; opravijo pogovor z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci, udeleženci, partnerji… o dobrih praksah, ki jih velja ohraniti ter o vpeljanih izboljšavah, ki so prispevale k razvoju kakovosti; predstavitve dobrih praks/vpeljanih izboljšav v učnih skupinah na Dan za kakovost.

Akcija ne bo imela posebnega vseslovenskega osrednjega dogodka, bodo pa sodelujoče organizacije poskrbele, da se bo večina promocijskih aktivnosti izvedla okrog izbranega datuma – petka, 18. septembra 2020. Tudi ACS se bo pridružil akciji – za kolektiv ACS bomo organizirali tematsko petkovo srečanje, ki bo namenjeno predstavitvi opravljenega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti v letu 2020 ter načrtom v zvezi z našim notranjim sistemom kakovosti na ravni zavoda v prihodnje.

Podrobnejše informacije o akciji bodo objavljene na spletnih straneh ACS in TVU 2020.

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, Andragoški center Slovenije,

E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

 

Seznam prireditev, namenjenih akciji, najdete v koledarju TVU 2020.